• ა(ა) იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

  ა(ა) იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

  ახალი პროფესიული კოლეჯის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს, პროფესიულ-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა პროფესიული პროგრამების განხორციელების მეშვეობით, კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას.
 • ა(ა)იპ მეგობრობის სახლი

  ა(ა)იპ მეგობრობის სახლი

  არაფორმალური საგანმანათლებლო სივრცე ,,მეგობრობის სახლი“ ახორციელებს მრავალფეროვან შემეცნებით-კულტურულ აქტივობებს, რათა ხელი შეუწყოს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების აქტიურ ჩაბმას მშვიდობის მშენებლობის და მისი განმტკიცების პროცესში.
 • ა(ა) იპ ფერმერთა სკოლა

  ა(ა) იპ ფერმერთა სკოლა

  პროფესიული კოლეჯის ,,ფერმერთა სკოლას“ საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს, საქართველოს რეგიონებში პროფესიული განათლების დანერგვით, ადგილობრივი მოსახლეობის გადამზადება და შეძენილი ცოდნისა და გამოცდილების საუძველზე მათი შემოსავლების გაზრდა.
 • ა(ა)იპ პროფესიული სასწავლებელი „სახელობო სკოლა“

  ა(ა)იპ პროფესიული სასწავლებელი „სახელობო სკოლა“

  პროფესიული სასწავლებელი „სახელობო სკოლა“ სტუდენტებს უფასოდ სთავაზობს არაფორმალურ პროფესიულ განათლებას შემდეგ სპეციალობებში: ოქრომჭედლობა და მინანქრის ხელოვნება, მინის მხატვრული დამუშავება, თექა და დეკორატიული ხელოვნება, სამკერვალო ნაწარმის დამზადება.
 • მთავარი
 • არქივი
 • 4-15 აგვისტოს, სომხეთში სამშვიდობო ბანაკების მეორე ნაკადი დაიწყო

4-15 აგვისტოს, სომხეთში სამშვიდობო ბანაკების მეორე ნაკადი დაიწყო

2012 წლის 4 აგვისტოდან 15 აგვისტოს ჩათვლით, სომხეთში, ვაიოს ძორში, საზაფხულო ბანაკის მეორე ნაკადი გაიმართა. ამჯერად, პროექტში მონაწილეობა მხოლოდ სომხეთისა და საქართველოს მხარის, 16-დან 18 წლამდე ასაკის 60 ბენეფიციარმა მიიღო. ბანაკში თითოეული დღე თემატურად იყო დატვირთული.

ლიდერთა მხრიდან მუდმივად ხდებოდა მოზარდების ინფორმირება სემინარების სახით კონფლიქტების მოგვარების საკითხში. პროექტის ფარგლებში მოწყობილი სამშვიდობო ბანაკები ხელი უწყობს სხვადასხვა ეროვნების ახალგაზრდების ერთმანეთთან დამეგობრებას და ტოლერანტობის გრძნობის ჩამოყალიბებას.

All for Joomla All for Webmasters