• ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

    ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

    ახალი პროფესიული კოლეჯის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს, პროფესიულ-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა პროფესიული პროგრამების განხორციელების მეშვეობით, კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას.
  • ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი

    ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი "ფერმერთა სკოლა"

    მსმენელების თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვა და მათი პროფესიული და პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა.
  • მთავარი

დაიწყო საზაფხულო ბანაკების პროექტის ახალი სამწლიანი ფაზა

2009 წლის ივნისიდან, საქართველოს საპატრიარქოს საქველმოქმედო ფონდმა „ლაზარემ“ და სომხეთის არასამთავრობო ორგანიზაციამ „სიუნიკმა“, შვეიცარული ორგანიზაცია HEKS/EPER-ის ფინანსური თანადგომით, დაიწყო სამშვიდობო ბანაკების პროექტის ახალი სამწლიანი ფაზა სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მცხოვრები მოზარდებისთვის.

ვრცლად

All for Joomla All for Webmasters