• ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

    ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

    ახალი პროფესიული კოლეჯის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს, პროფესიულ-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა პროფესიული პროგრამების განხორციელების მეშვეობით, კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას.
  • ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი

    ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი "ფერმერთა სკოლა"

    მსმენელების თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვა და მათი პროფესიული და პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა.
  • მთავარი

20-31 ივლისს, ახალდაბაში სამშვიდობო ბანაკების პირველი ნაკადი დაიწყო

2012 წლის 20 ივლისიდან 31 ივლისის ჩათვლით, ახალდაბაში, პროექტის - „სამშვიდობო ბანაკები სამხრეთ კავკასიაში მცხოვრები მოზარდებისათვის“ -ფარგლებში საზაფხულო ბანაკის პირველი ნაკადი შეიკრიბა, რომელშიც ქართველი, სომეხი და საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელი მოზარდები მონაწილეობდნენ. მისი განხორციელებისთვის წინასწარ მოხდა ლიდერთა შერჩევა, მათ გაიარეს სპეციალურ მომზადება, რათა შეეძინათ ბანაკში მუშაობისათვის აუცილებელი უნარ-ჩვევები.

ვრცლად

All for Joomla All for Webmasters