• ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

    ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

    ახალი პროფესიული კოლეჯის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს, პროფესიულ-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა პროფესიული პროგრამების განხორციელების მეშვეობით, კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას.
  • ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი

    ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი "ფერმერთა სკოლა"

    მსმენელების თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვა და მათი პროფესიული და პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა.
  • მთავარი

4-15 აგვისტოს, სომხეთში სამშვიდობო ბანაკების მეორე ნაკადი დაიწყო

2012 წლის 4 აგვისტოდან 15 აგვისტოს ჩათვლით, სომხეთში, ვაიოს ძორში, საზაფხულო ბანაკის მეორე ნაკადი გაიმართა. ამჯერად, პროექტში მონაწილეობა მხოლოდ სომხეთისა და საქართველოს მხარის, 16-დან 18 წლამდე ასაკის 60 ბენეფიციარმა მიიღო. ბანაკში თითოეული დღე თემატურად იყო დატვირთული.

ვრცლად

All for Joomla All for Webmasters