• ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

    ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

    ახალი პროფესიული კოლეჯის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს, პროფესიულ-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა პროფესიული პროგრამების განხორციელების მეშვეობით, კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას.
  • ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი

    ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი "ფერმერთა სკოლა"

    მსმენელების თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვა და მათი პროფესიული და პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა.
  • მთავარი

9-13 მაისს, საზაფხულო ბანაკების ლიდერებს ტრენინგები ჩაუტარდათ

2012 წლის 9 მაისიდან 13 მაისის ჩათვლით, პროექტის- „სამშვიდობო ბანაკები სამხრეთ კავკასიაში მცხოვრები მოზარდებისათვის“-ფარგლებში შერჩეული ლიდერებისთვის( სულ 18: ექვსი საქართველოდან, ექვსი სომხეთიდან და ექვსი მარნეულის რაიონიდან),

ვრცლად

All for Joomla All for Webmasters