• ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

    ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯი

    ახალი პროფესიული კოლეჯის საქმიანობის სფეროს წარმოადგენს, პროფესიულ-საგანმანათლებლო სივრცის შექმნა პროფესიული პროგრამების განხორციელების მეშვეობით, კვალიფიციური, კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება, რომლებიც შეძლებენ შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან ადაპტაციას.
  • ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი

    ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი "ფერმერთა სკოლა"

    მსმენელების თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვა და მათი პროფესიული და პიროვნული განვითარების ხელშეწყობა.
  • მთავარი

აგვისტოს ომის დროს დაზარალებულებს ფონდმა ჰუმანიტარული დახმარება გაუწია

2008 წლის აგვისტოდან, ფონდმა „ლაზარემ“ დაიწყო ჰუმანიტარული დახმარების პროგრამას ომის დროს დაზარალებული მოსახლეობისთვის, რომლის ფარგლებშიც, თბილისსა და გორში, 600-ზე მეტ დევნილს დაურიგდა პირველადი მოხმარების ნივთები და საკვები პროდუქტები.

All for Joomla All for Webmasters