ტრენინგ-კურსები ლიდერებისთვის

2019 წლის 1 ივლისიდან 10 ივლისამდე, პროექტის -,,ახალგაზრდები მშვიდობისათვის სამხრეთ კავკასიაში“- ფარგლებში, ქობულეთში, ახალგაზრდულ გაცვლით პროგრამაში მონაწილე ლიდერებისთვის ჩატარდა ტრენინგები: ლიდერობასა და ფასილიტაციაში, რომელიც დაფუძნებული იყო არაფორმალური განათლების ფორმებზე - ინერაქტიური სავარჯიშოები, როლური და ფსიქოლოგიური თამაშები, გუნდურ მუშაობის პრინციპები, დისკუსიები და სხვ.

ტრენინგი კონფლიქტის ტრანსფორმაციასა და მედიაციაში მოიცავდა კონფლიქტის არსის განსაზღვრას, ტიპებსა და წყაროებს, მისი მოგვარების ტრადიციულ და ალტერნატიულ პროცესებს, მედიაციის სტრატეგიებს და ა.შ.
ტრენინგ-კურსები მიზნად ისახავდა ახალგაზრდებში ლიდერისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამოვლენას და მათი პოტენციალის განვითარებას.

j6

j7

j5

j4

j8

j3

All for Joomla All for Webmasters